भारतीय खाद्य संस्कृतीचा परिचय (Bhartiya Khadya Sanskruti)

भारतीय खाद्य संस्कृती

भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. इथे विविध जाती-धर्माचे लोक गुण्या गोविंदाने राहतात, यामुळेच विविध भाषा व संस्कृती इथे अभिमानाने जोपासली जाते. भौगोलिक दृष्ट्या सुद्धा येथे विविधता आढळते, यामुळेच येथील खाद्य संस्कृतीत विविधता आढळते.  भारतात एकूण 28 राज्य आहेत. राज्यांची ही रचना भाषेनुसार करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने भारतीय सण हे हिंदू कालगणनेनुसार विभागले आहेत, पण … Read more